Oferta

OFERTA

Konsultacje kardiologiczne z zakresu:

 • diagnostyka bólów w klatce piersiowej, duszności, kołatania serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba wieńcowa,
 • opieka nad pacjentem po zawale serca,
 • zaburzenia rytmu serca (arytmia,migotanie przedsionków,diagnostyka holterowska),
 • niewydolność serca,
 • wady serca, w tym opieka nad pacjentem po operacji zastawki serca,
 • profilaktyka miażdżycy, choroby wieńcowej,
 • zaburzenia lipidowe,hipercholesterolemia rodzinna,
 • ocena kliniczna i dalsze leczenie po zabiegach kardiologicznych (koronarografia, angioplastyka tętnic wieńcowych, implantacja stymulatora, operacje bypassów),
 • długoterminowa opieka kardiologiczna.

Badania specjalistyczne:

Badanie EKG

Cczyli zapis czynności elektrycznej serca. EKG to ciągłe podstawowe badanie dodatkowe w kardiologii. Jest ono bezbolesne i bezpieczne, można je w razie potrzeby powtarzać , nie wymaga specjalnego przygotowania, za wyjątkiem odpoczynku przed samym badaniem. Badanie EKG dostarcza wielu cennych informacji – na jego podstawie można określić rodzaj rytmu serca i jego częstotliwość, obecność i rodzaj zaburzeń rytmu serca , obecność przerostu ścian komór, powiększenia przedsionków, obecność niedokrwienia serca i przebycie zawału serca.

Badanie echokardiograficzne („echo serca”, „usg serca”)

Nieinwazyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca ultradźwięki w celu obrazowania serca i dużych naczyń. Badanie to pozwala wykryć wady wrodzone i nabyte, wady zastawkowe , zaburzenia funkcji serca wynikające z przebycia zawału serca, zapalenia mięśnia sercowego lub wynikające z pierwotnych chorób mięśnia sercowego – tzw. kardiomiopatii, pozwala ocenić wielkość jam serca i grubość ścian komór oraz ocenić ilość płynu w worku osierdziowym. Integralną częścią każdego badania echokardiograficznego jest badanie doplerowskie (Doppler spektralny i Doppler kolorowy ), oceniające przepływ krwi. Jest ono bezbolesne i bezpieczne, można je w razie potrzeby powtarzać , nie wymaga specjalnego przygotowania, za wyjątkiem odpoczynku przed samym badaniem)

Zapis ekg metodą Holtera

Metoda zapisu cyfrowego czynności elektrycznej serca przez 24 godziny, pozwalająca na rozpoznanie zaburzeń rytmu i przewodzenia (bloki). Urządzenie rejestrujące przypinane jest do ciała pacjenta i łączone z przyklejonymi do klatki piersiowej elektrodami za pomocą kabli. Tak wykonany zapis analizowany jest przez lekarza. Wskazaniami do badania holter EKG są zaburzenia rytmu serca, uczucie kołatania lub zamierania serca, omdlenia, utraty przytomności, ocena zagrożenia groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca po zawale serca lub po innych ciężkich chorobach serca. Badanie wykorzystywane jest do oceny skuteczności leczenia antyarytmicznego. Zaletą badania jest możliwość zapisu wydarzeń, które pojawiają się rzadko i z natury rzeczy nie mogą być zarejestrowane w standardowym EKG.

Holter ciśnieniowy, ABPM

Pozwala na 24 godzinne ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego. Jest to metoda pozwalającą ocenić wartości ciśnienia tętniczego w środowisku naturalnym badanego. Holter ciśnieniowy jest wskazany w przypadkach podejrzenia, że pomiar w gabinecie lub domowy nie odzwierciedla rzeczywistych wartości ciśnienia tętniczego. Holter ciśnieniowy daje także unikalną możliwość oceny ciśnienia tętniczego podczas snu. Wynik holtera ciśnieniowego daje również najpełniejszy obraz kontroli nadciśnienia tętniczego w trakcie leczenia farmakologicznego

 

CENNIK

Porada kardiologiczna:

 

 • badanie lekarskie
 • badanie EKG,
 • badanie echokardiograficzne z wpisaniem najważniejszych wniosków z badania do karty pacjenta,
 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • omówienie problemu zdrowotnego, ustalenie planu leczenia,
 • zalecenia co do dalszej diagnostyki ,
 • zalecenia terapeutyczne ,
 • wypisanie recept ,
 • wypisanie zaświadczeń, ewentualnych skierowań.

 

Cena: pierwsza wizyta-200PLN, kolejna wizyta-150PLN

 

Badanie echokardiograficzne:

 

 • badanie echokardiograficzne z opisem badania dla pacjenta,
 • omówienie wyników badania, wydanie ewentualnych zaleceń.

 

Cena: 150 PLN

 

Badanie holter EKG:

 

 • 24 – godzinny zapis EKG metodą Holtera,
 • omówienie wyniku badania, wydanie ewentualnych zaleceń.

 

Cena: 150 PLN

 

Badanie EKG:

 

 • badanie elektrokardiograficzne z opisem badania dla pacjenta,
 • omówienie wyniku badania bez dalszych szczegółowych zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych.

 

Cena: 30PLN

 

Jak dojechać?