Jak wygląda wizyta?


Aby ustalić termin wizyty proszę zadzwonić pod numer tel. 720 770 972.

Proszę o przybycie na uzgodniony czas spotkania lub przy niemożliwości zgłoszenia się proszę o odpowiednio wczesne odwołanie wizyty.


Na wizytę proszę o zabranie:

 -dotychczasowej dokumentacji medycznej, w tym kart wypisowych z dotychczasowych hospitalizacji , wyników badań laboratoryjnych i obrazowych , w tym zapisów EKG,

-listy  aktualnie stosowanych leków , z uwzględnieniem dawek i pory stosowanych leków (w tym także leków niekardiologicznych),

-dzienniczka pomiarów ciśnienia tętniczego, pomiarów glikemii w przypadku cukrzycy, pomiarów  krzepliwości krwi (INR) w przypadku leczenia przeciwkrzepliwego,

-dokumentu poświadczającego ubezpieczenie zdrowotne, co jest niezbędne do wystawiania recept refundowanych.


Zwykle pierwsza wizyta trwa około 30 – 40 minut.

Proszę przygotować się na szczegółowe zbieranie wywiadu dotyczącego dotychczasowego leczenia, wcześniejszych hospitalizacji, aktualnie stosowanych leków. Interesuje mnie również styl życia moich pacjentów, często pytam o zakres codziennej aktywności fizycznej, upodobania dietetyczne, nałogi czy obciążenie stresem. Następnie przeprowadzam badanie lekarskie oraz badania dodatkowe w tym EKG i badanie echokardiograficzne („echo serca”) co daje mi podstawowe informacje na temat stanu układu krążenia pacjenta. Na zakończenie wydaję zalecenia i przede wszystkim ustalam z pacjentem plan dalszego leczenia – dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Recepty to nie wszystko. Stawiam na edukację pacjenta jako klucz do sukcesu terapeutycznego.


Kontakt po wizycie

Skrzynka kardiologbialapodlaska@gmail.com powstała z myślą o Was! Zapraszam do kontaktu, maile sprawdzam późno w nocy, ale codziennie! Zachęcam też do przesyłania swoich uwag na temat wizyty i funkcjonowania gabinetu, z góry za nie dziękuję !