Cennik

Porada kardiologiczna :

–  badanie lekarskie

 – badanie EKG,

–  badanie echokardiograficzne z wpisaniem najważniejszych wniosków z badania do karty pacjenta,

– pomiar ciśnienia tętniczego,

– omówienie problemu zdrowotnego, ustalenie planu leczenia,

–  zalecenia co do dalszej diagnostyki ,

–  zalecenia terapeutyczne ,

–  wypisanie recept ,

–  wypisanie zaświadczeń, ewentualnych skierowań.

 

Cena: 150 PLN

 

Badanie EKG :

– badanie elektrokardiograficzne z opisem badania dla pacjenta,

– omówienie wyniku badania bez dalszych szczegółowych zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych.

 

Cena: 30PLN

 

Porada recepturowa:

– wypisanie recept celem kontynuacji wcześniej ustalonego leczenia, po uzgodnieniu telefonicznym (bez konsultacji, tylko dla pacjentów będących pod stałą opieką) .

 

Cena: 30PLN