Oferta
Sprawdź
Jak wygląda wizyta?
Sprawdź
Pakiety kardiologiczne
Sprawdź
Blog
Czytaj

KARDIOLOG BIAŁA PODLASKA

O Kardiologu Dr Magdalenie Kociuk

Dzień dobry!

Nazywam się Magdalena Kociuk, jestem lekarzem kardiologiem. Pracuję w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej . Specjalizuję się w diagnozowaniu i leczeniu chorób serca.W Oddziale Kardiologicznym zajmuję się intensywną terapią kardiologiczną, diagnostyką nieinwazyjną, planowaniem leczenia oraz opieką nad pacjentami przed i po leczeniu inwazyjnym choroby wieńcowej, ze szczególnym uwzględnieniem chorych po zabiegach koronarografii i angioplastyki wieńcowej (wszczepianiu stentów) oraz po operacjach pomostowania aortalno-wieńowego czyli tzw.bypassów, a także wszczepiania sztucznych zastawek . Prowadzę również pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków oraz nadciśnienia tętniczego. Echokardiografia, czyli ultrasonograficzne badanie serca leży w kregu moich szczególnych zainteresowań. Wykonuję je od ponad 10 lat.  Współpraca z Oddziałem Onkologii bialskiego szpitala, w zakresie konsultacji kardiologicznych pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym, pomogły mi zdobyć doświadczeniem z zakresu profilaktyki i leczenia kardiologicznych powikłań po radioterpii i chemioterapii. Szczególną uwagę przywiązuję również do profilaktyki chorób układu krążenia. Brałam aktywny udział w projekcie „Razem dla serca”, w ramach którego przeprowadzono szereg szczegółowych profilaktycznych badań o profilu kardiologicznym u niemal 2000 pacjentów z powiatu bialskiego.W ramach tego projektu prowadziłam rówież szkolenia dla Lekarzy Rodzinnych z zakresu roli podstawowej opieki zdrowotnej we wczesnej profilaktyce chorób układu krążenia.

Od października 2017 roku pełnię funkcję Głównego Koordynatora ds.koordynowanej opieki nad pacjentem po zawale serca w WSzS w Białej Podlaskiej.  W ramach tego projektu organizuję i nadzoruję system opieki nad pacjentami po zawale serca co obejmuje m.in. zapewnienie chorym wczesnej rehabilitacji pozawałowej oraz systematycznych wizyt kontrolnych. Z wielką radością uczestniczę także w pracach Akademii Zdrowego Serca czyli cyklu szkoleń i wykładów przeznaczonych dla pacjentów po zawale serca i ich bliskich. Stawiam na edukację pacjenta – jest to  klucz do sukcesu w procesie leczenia.

Zakres konsultacji kardiologicznych:

 • diagnostyka bólów w klatce piersiowej, duszności, kołatania serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba wieńcowa,
 • opieka nad pacjentem po zawale serca,
 • zaburzenia rytmu serca (arytmia,migotanie przedsionków,diagnostyka holterowska),
 • niewydolność serca,
 • wady serca, w tym opieka nad pacjentem po operacji zastawki serca,
 • profilaktyka miażdżycy, choroby wieńcowej,
 • zaburzenia lipidowe,hipercholesterolemia rodzinna,
 • ocena kliniczna i dalsze leczenie po zabiegach kardiologicznych (koronarografia, angioplastyka tętnic wieńcowych, implantacja stymulatora, operacje bypassów),
 • długoterminowa opieka kardiologiczna.

Badania specjalistyczne:

 • badanie EKG (czyli zapis czynności elektrycznej serca. EKG to ciągłe podstawowe badanie dodatkowe w kardiologii. Jest ono bezbolesne i bezpieczne, można je w razie potrzeby powtarzać , nie wymaga specjalnego przygotowania, za wyjątkiem odpoczynku przed samym badaniem. Badanie EKG dostarcza wielu cennych informacji – na jego podstawie można określić rodzaj rytmu serca i jego częstotliwość, obecność i rodzaj zaburzeń rytmu serca , obecność przerostu ścian komór, powiększenia przedsionków, obecność niedokrwienia serca i przebycie zawału serca ),
 • badanie echokardiograficzne („echo serca”, „usg serca” to nieinwazyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca ultradźwięki w celu obrazowania serca i dużych naczyń. Badanie to pozwala wykryć wady wrodzone i nabyte, wady zastawkowe , zaburzenia funkcji serca wynikające z przebycia zawału serca, zapalenia mięśnia sercowego lub wynikające z pierwotnych chorób mięśnia sercowego – tzw. kardiomiopatii, pozwala ocenić wielkość jam serca i grubość ścian komór oraz ocenić ilość płynu w worku osierdziowym. Integralną częścią każdego badania echokardiograficznego jest badanie doplerowskie (Doppler spektralny i Doppler kolorowy ), oceniające przepływ krwi. Jest ono bezbolesne i bezpieczne, można je w razie potrzeby powtarzać , nie wymaga specjalnego przygotowania, za wyjątkiem odpoczynku przed samym badaniem)
 • zapis ekg metodą Holtera – to metoda zapisu cyfrowego czynności elektrycznej serca przez 24 godziny, pozwalająca na rozpoznanie zaburzeń rytmu i przewodzenia (bloki). Urządzenie rejestrujące przypinane jest do ciała pacjenta i łączone z przyklejonymi do klatki piersiowej elektrodami za pomocą kabli. Tak wykonany zapis analizowany jest przez lekarza. Wskazaniami do badania holter EKG są zaburzenia rytmu serca, uczucie kołatania lub zamierania serca, omdlenia, utraty przytomności, ocena zagrożenia groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca po zawale serca lub po innych ciężkich chorobach serca. Badanie wykorzystywane jest do oceny skuteczności leczenia antyarytmicznego. Zaletą badania jest możliwość zapisu wydarzeń, które pojawiają się rzadko i z natury rzeczy nie mogą być zarejestrowane w standardowym EKG.
 • Holter ciśnieniowy, ABPM pozwala na 24 godzinne ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego. Jest to metoda pozwalającą ocenić wartości ciśnienia tętniczego w środowisku naturalnym badanego. Holter ciśnieniowy jest wskazany w przypadkach podejrzenia, że pomiar w gabinecie lub domowy nie odzwierciedla rzeczywistych wartości ciśnienia tętniczego. Holter ciśnieniowy daje także unikalną możliwość oceny ciśnienia tętniczego podczas snu. Wynik holtera ciśnieniowego daje również najpełniejszy obraz kontroli nadciśnienia tętniczego w trakcie leczenia farmakologicznego .

 

 

Wizyta po uprzedniej rejestracji terminu pod nr telefonu 720 770 972.

 

Jak dojechać?