Oferta
Sprawdź
Jak wygląda wizyta?
Sprawdź
Pakiety kardiologiczne
Sprawdź
Blog
Czytaj

KARDIOLOG BIAŁA PODLASKA

O Kardiologu Dr Magdalenie Kociuk

Dzień dobry!

Nazywam się Magdalena Kociuk, jestem lekarzem kardiologiem. Pracuję w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej . Specjalizuję się w diagnozowaniu i leczeniu chorób serca.W Oddziale Kardiologicznym zajmuję się intensywną terapią kardiologiczną, diagnostyką nieinwazyjną, planowaniem leczenia oraz opieką nad pacjentami przed i po leczeniu inwazyjnym choroby wieńcowej, ze szczególnym uwzględnieniem chorych po zabiegach koronarografii i angioplastyki wieńcowej (wszczepianiu stentów) oraz po operacjach pomostowania aortalno-wieńowego czyli tzw.bypassów, a także wszczepiania sztucznych zastawek . Prowadzę również pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków oraz nadciśnienia tętniczego. Echokardiografia, czyli ultrasonograficzne badanie serca leży w kregu moich szczególnych zainteresowań. Wykonuję je od ponad 10 lat.  Współpraca z Oddziałem Onkologii bialskiego szpitala, w zakresie konsultacji kardiologicznych pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym, pomogły mi zdobyć doświadczeniem z zakresu profilaktyki i leczenia kardiologicznych powikłań po radioterpii i chemioterapii. Szczególną uwagę przywiązuję również do profilaktyki chorób układu krążenia. Brałam aktywny udział w projekcie „Razem dla serca”, w ramach którego przeprowadzono szereg szczegółowych profilaktycznych badań o profilu kardiologicznym u niemal 2000 pacjentów z powiatu bialskiego.W ramach tego projektu prowadziłam rówież szkolenia dla Lekarzy Rodzinnych z zakresu roli podstawowej opieki zdrowotnej we wczesnej profilaktyce chorób układu krążenia.

Od października 2017 roku pełnię funkcję Głównego Koordynatora ds.koordynowanej opieki nad pacjentem po zawale serca w WSzS w Białej Podlaskiej.  W ramach tego projektu organizuję i nadzoruję system opieki nad pacjentami po zawale serca co obejmuje m.in. zapewnienie chorym wczesnej rehabilitacji pozawałowej oraz systematycznych wizyt kontrolnych. Z wielką radością uczestniczę także w pracach Akademii Zdrowego Serca czyli cyklu szkoleń i wykładów przeznaczonych dla pacjentów po zawale serca i ich bliskich. Stawiam na edukację pacjenta – jest to  klucz do sukcesu w procesie leczenia.

Wizyta po uprzedniej rejestracji terminu pod nr telefonu 720 770 972.

Jak dojechać?